Bewonersavond de Polders aardgasvrij

Op 29 maart en 6 april organiseert de gemeente bewonersavonden voor de inwoners van de Polders. Deze avonden gaan over het aanwijzen van de Polders als beoogde startwijk om als eerste aardgasvrij te maken.

Waarom de Polders?

De gemeente is uitgekomen bij de wijk Polders na onderzoek in Houten-Zuid. Het onderzoek is in Zuid gestart op basis van de Transitievisie Warmte. Daarin staat dat daar de huizen al goed genoeg geïsoleerd zijn om de overstap te maken naar een andere warmtebron.

In Houten-Zuid ligt binnen de Vijfwal een warmtenet dat verduurzaamd wordt. Daarom heeft de gemeente onderzoek gedaan in de wijken buiten de Vijfwal. Ze heeft daar onderzocht wat de beste plek is om te starten. Er is onder meer bekeken:

- waar inwoners binnen nu en vijf jaar hun cv-ketel moeten/willen vervangen;
- waar de meeste inwoners positief tegenover aardgasvrij staan;
- waar dichtbij een alternatieve warmtebron is, zoals bijvoorbeeld water.

Op basis hiervan komt de Polders als beste uit de bus.

Gemeente gaat eerst met bewoners uit de Polders om tafel

De gemeente kan zich voorstellen dat dit vragen oproept bij de wijkbewoners, maar ook ideeën losmaakt. Daarom organiseert de gemeente op 29 maart en 6 april bewonersavonden. Dan gaat zij met de inwoners van de Polders in gesprek over ‘de Polders aardgasvrij’. De gemeente hoort graag wat wijkbewoners hiervan vinden en wat zij denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken. De gemeente ondersteunt en begeleidt waar nodig. De inzet hierbij is dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Door samen te werken wordt de overstap gemakkelijker en zijn de woningen straks klaar voor de toekomst. De ervaringen die worden opgedaan in de Polders, benut de gemeente later in andere wijken.

Alles wat de gemeente tijdens de bewonersavonden ophaalt, krijgt een plek in het raadsvoorstel over het aanwijzen van de Polders als startwijk. Zo kan de raad hier een goed besluit over nemen. Na het raadsbesluit gaat de gemeente samen met de wijkbewoners en andere betrokkenen aan de slag om het ‘Polderplan’ te maken. Het Polderplan is een concreet plan waarin staat welke aardgasvrije oplossingen er komen, hoe we samen met de inwoners aan de slag gaan en wanneer de wijk aardgasvrij wordt.

Aanmelden bewonersavond

Inwoners van de wijk de Polders kunnen zich aanmelden voor één van de twee bewonersavonden op 29 maart of 6 april. Aanmelden is verplicht en kan via www.houten.nl/aanmeldenpolders. De avonden vinden plaats in cultuurhuis Schoneveld.

Praat mee in de WarmteKeet

Woont u in de Polders, maar kunt u niet naar een bewonersavond komen? Dan kunt u ook terecht in de Warmtekeet van de gemeente. Deze keet staat van 22 maart t/m 4 april bij de speeltuin Rijnpolder en van 5 t/m 12 april aan het begin van de Dampolder. Wijkbewoners van de Polders kunnen vrij binnen lopen op woensdag- en vrijdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur. Wilt u liever op afspraak? Geef dan uw gewenste tijdstip door via duurzaam@houten.nl o.v.v. WarmteKeet.

Meer info vindt u op www.houten.nl/aardgasvrijpolders.