© Nationaal Programma RES

De Regionale Energietransitie

Misschien heeft u er inmiddels over gehoord. De energietransitie. Er komen meer windmolens en zonnevelden. Onze huizen gaan van het gas af, we gaan isoleren, plaatsen zonnepanelen op daken en gaan meer elektrisch rijden. Om deze ‘grote verbouwing’ in goede banen te leiden, zijn in Nederland afspraken gemaakt in het klimaatakkoord. Iedere regio in Nederland stelt een plan op waarin staat hoe die regio gaat bijdragen aan het opwekken van meer schone energie. Dit plan noemen we een Regionale Energiestrategie (RES).

RES U16

In Houten gaan wij ook aan de slag met de RES. Wij doen mee in de regio U16. Dat zijn 16 gemeenten rondom (en inclusief) Utrecht, 4 waterschappen en de provincie Utrecht.  In de RES gaan we keuzes maken over waar en hoe we ruimte gaan bieden aan meer zonnevelden en windmolens.

Meer informatie over de RES leest u hier.