Houten energieneutraal in 2040

Hoe wordt Houten in 2040 energieneutraal?  

Gemeente Houten wil in 2040 net zoveel energie duurzaam opwekken als Houten gebruikt. Hoe krijg je dat voor elkaar? Die opdracht gaf de gemeenteraad aan het Burgerberaad Energie 2040. Honderd willekeurig gekozen Houtenaren kwamen in het najaar van 2023 drie zaterdagen bijeen om adviezen op te stellen over energie besparen, energie opwekken en verwarmen en koken zonder aardgas. Resultaat: 10 voorstellen en een routekaart energie 2040. Het college van B&W besloot om bijna alle voorstellen over te nemen. De gemeenteraad neemt op 18 juni een definitief besluit.

Met het huidige Energieplan wekken we in Houten in 2030 minimaal 40% van de energie die we gebruiken op uit duurzame bronnen. Om dat in 2040 te vergoten tot 100% is er meer nodig. Daarom gaf de gemeenteraad de opdracht aan het Burgerberaad Energie 2040 om adviezen op te stellen om de 100% te bereiken. Het burgerberaad bestond uit 100 willekeurig gekozen inwoners uit Houten vanaf 18 jaar. Er namen extra mensen uit het buitengebied deel vanwege de belangrijke locatie voor zonnevelden en windparken. Het burgerberaad rondde op 5 maart 2024 haar opdracht af en stemde voor het plan met 10 voorstellen en de routekaart energie 2040.

Van zonnepanelen boven fruitteelt tot woningen energielabel A

De deelnemers van het burgerberaad verwachten een grote opbrengst door duurzame energie op te wekken met zonnepanelen boven fruitbomen. Hiermee kan een heleboel stroom worden opgewekt en wordt de ambitie Energieneutraal 2040 voor 40% ingevuld. De komende jaren wekken we in Houten al voor 45% duurzame energie op door het geplande windpark Goyerbrug, 3 zonnevelden waarvoor een vergunning is verleend, een aantal grote zonnedaken op bedrijfsgebouwen en 3 zonneparken. Samen halen we zo 85% van de doelstelling Energieneutraal 2040. De overige 9 voorstellen van het burgerberaad richten zich met name op communicatie, gedrag en besparing.

Tijd voor actie, meer zonnepanelen en groen, voorrang voor energieopslag

Wat is de stem van jongeren over de energietransitie? De gemeente sprak met 17 jongeren tussen de 14 en 17 jaar. Zij hadden een duidelijke boodschap: hoogtijd om nu actie te ondernemen, meer zonnepanelen en groen en inwoners stimuleren om klimaatbewust te leven. De jongerenadviesraad Jong Houten bekeek de adviezen van het burgerberaad.  Zij willen voorrang voor energieopslag: meer stroom opwekken zoals zonnepanelen boven fruit is nuttig als we de stroom ook kunnen opslaan. Woningen naar energielabel A vooral door isolatie. Wel missen ze voorstellen over duurzaam vervoer, consuminderen en recyclen.

Besluitvorming door college en gemeenteraad

Het college van B&W nam een besluit over de 10 voorstellen en routekaart energie 2040 van het burgerberaad. Zij geven het advies aan de gemeenteraad om bijna alle voorstellen over te nemen en te verwerken in het nieuwe energieplan 2025-2030, het voorstel van de monitoring te wijzigen en om extra voorstellen op te nemen om de ambitie van energieneutraal 2040 voor 110% te halen.

De gemeenteraad neemt op 18 juni 2024 een definitief besluit over de voorstellen van het burgerberaad en het advies van het college. Inwoners kunnen bij deze raadsvergadering aanwezig zijn. Wil je inspreken over dit onderwerp? Dit kan tijdens het rondetafelgesprek van 4 juni. Meld je dan hier aan en vul het formulier in. Dit kan tot 09:00 uur op de betreffende vergaderdag.

Van voorstel tot nieuw energieplan 2040

De gemeente stelt in 2025 een nieuw energieplan op met acties en regels waarmee Houten in 2040 energieneutraal wordt. De voorstellen van het burgerberaad en de routekaart energieneutraal 2040 worden hierin opgenomen. In 2025 wordt het nieuwe Energieplan vastgesteld met acties en doelen om tot 2030 aan te werken.

Wil je zelf bewuster met energie omgaan en weten hoe jij kunt besparen? Bekijk dan het platform Duurzaam Houten. Daar vind je veel tips van energie besparen tot recyclen.