Houten trots op titel bijvriendelijke gemeente

Wethouders Hilde de Groot en Herman Geerdes zijn trots op de titel bijvriendelijke gemeente. Nederland Zoemt (een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu) reikt die uit aan gemeenten die zich inzetten voor het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Groenonderhoud

Houten heeft deze eretitel en het bijbehorende bord 'Houten ZOEMT' ontvangen voor onze manier van groenonderhoud. Daarbij kiezen we onder meer voor bloemrijke graslanden en een andere wijze van maaien op diverse plaatsen. Daar klepelen we het gras niet, maar wordt het gemaaid en afgevoerd. Op andere plaatsen wordt 20% niet gemaaid zodat insecten hierin kunnen overwinteren.

Voorbeelden

We knotten de knotwilgen niet meer allemaal tegelijk maar in de rij om en om. Hierdoor zijn de bijen in het voorjaar niet hele rijen met voedsel kwijt. Ook planten we steeds vaker vaste planten en waar mogelijk bijvriendelijke bomen en laten we snoeihout in het bosplantsoen zoveel mogelijk liggen. Ook hebben we natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van ons bijvriendelijke beheer.

Het bord Houten ZOEMT plaatsen we op een goed zichtbare plek ter hoogte van De Staart.

Naar overzicht