Naar een aardgasvrij Houten

Wat vindt u belangrijk als het gaat om aardgasvrij wonen?

Om klimaatverandering tegen te gaan nemen we de komende jaren afscheid van aardgas. Deze landelijke afspraak ligt vast in het Klimaatakkoord. Koken en verwarmen doen we dan niet meer met aardgas. We weten nog niet hoe we in Houten onze wijken aardgasvrij gaan maken. Dat is een grote verandering waar gemeente, inwoners en organisaties samen voor staan. Alle Nederlandse gemeenten onderzoeken nu in welke volgorde buurten van het aardgas af gaan. En wat per buurt de meest logische alternatieven zijn. De resultaten van het onderzoek komen in een document: de ‘Transitievisie Warmte’. Ook in Houten gaan we aan de slag. Op verschillende momenten vragen we uw inbreng. Moet er bijvoorbeeld één oplossing voor de hele buurt zijn? Of is het handiger om het per woning te regelen, bijvoorbeeld via warmtepompen?

We staan nu aan de start van het onderzoek. In mei en begin juni 2020 hebben we een enquête gehouden waarin u aan kon geven wat u belangrijk vindt voor de overstap naar een aardgasvrij Houten.

De resultaten van de enquête zijn we nu aan het uitwerken en die zullen we zo spoedig mogelijk met u delen op deze pagina en op www.houten.nl/aardgasvrij.

Daar is ook nog de animatie te bekijken voor meer uitleg over de transitievisie Warmte.

Naar overzicht