Regio U16 presenteert concept-Regionale Energie Strategie

Tot 2030 per jaar 1,8 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio.  Hier willen de 21 samenwerkende overheden in de regio U16 (inclusief Houten) voor zorgen. Dit gaan zij vooral doen met windturbines en zonnepanelen. De regio zet maximaal in op zonnepanelen op grote daken. Ondersteuning van het rijk hierbij is wel een harde voorwaarde.

Dit staat in het concept van de Regionale Energiestrategie (RES). De 21 betrokken overheden gaan hierover nu een besluit nemen. Om het Klimaatakkoord te halen, is Nederland in dertig energieregio’s verdeeld. Iedere regio doet een bod hoeveel elektriciteit zij kan opwekken in de periode tot 2030.

Lees hier de concept Regionale Energie Strategie voor regio U16: https://energieregioutrecht.nl/publicaties/default.aspx

In de regio U16 werken 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht samen aan de regionale energiestrategie. Belangrijk is dat elke gemeente, elk waterschap en de provincie meedoet en bijdraagt. U16 gaat voor een realistische bijdrage aan de landelijke klimaatambities.

Ze wil en kan tot 2030 1,8 TWh per jaar duurzaam opwekken. Dat kan bijvoorbeeld door 15% van de grote daken van kantoorpanden te gebruiken. En 45 grote windmolens in de regio te plaatsen en 800 hectare zonnevelden in te richten. 1 TWh is gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 285.700 huishoudens per jaar.

Gezamenlijke opgave, gezamenlijke bijdrage

“Om ervoor te zorgen dat het klimaat wereldwijd niet verder opwarmt, moet iedereen meedoen. Daarom willen de overheden in de U16-regio ook meewerken”, zegt wethouder Rob Jorg van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij treedt op als vertegenwoordiger van de 21 bestuurders.

“Voor deze grotere energieopbrengst is al ruimte op het elektriciteitsnet. Hoeveel en waar exact windturbines of zonnevelden komen in de regio is nu nog niet duidelijk. Daarover gaan we in gesprek met alle betrokkenen in het gebied”, licht wethouder Hilde de Groot van de gemeente Houten toe.

In gesprek met de samenleving

De overgang naar duurzame energie levert schone lucht op en een gezondere leefomgeving. Tegelijkertijd zal het grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken en de omgeving waarin we leven. De komende tijd gaan gemeenten verder in gesprek met inwoners en iedereen die een belang heeft. In welke vorm en wanneer hangt af van de vraag hoe de maatregelen rondom het coronavirus zich ontwikkelen.

Proces

De concept Regionale Energiestrategie (RES) moet door de besluitvorming van de 21 betrokken gemeenten, waterschappen en de provincie. Het college van burgemeester en wethouders van Houten heeft dit concept op 31 maart op de agenda staan. De gemeenteraad bespreekt het op 7 mei in het RondeTafelgesprek (RTG). Op 19 mei staat het op de agenda van de debat- en besluitvormende raadsvergadering. Door alle corona-maatregelen zijn de genoemde data in dit bericht onder voorbehoud.