enquete

Resultaten enquête circulaire economie

Resultaten en vervolg vragenlijst circulaire economie

Van november 2020 tot half januari 2021 heeft een vragenlijst open gestaan over de circulaire economie in Houten. De vragenlijst was gericht op bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. De resultaten van de vragenlijst zijn nu te lezen op Circulaire economie (houten.nl).

De gemeente wilt graag met ondernemers en (maatschappelijke) organisaties aan de slag om meer te doen met de circulaire economie. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat er aanknopingspunten zijn om verder mee aan de slag te gaan. Er spelen verschillende onderwerpen, zoals voedsel(verspilling), plastic recyclen, circulair gebruik van grondstoffen en materialen. Een groep enthousiaste bedrijven en organisaties wilt graag meedenken over hoe we Houten meer circulair kunnen maken.

De volgende stap die we nemen is het concreter maken van ideeën die leven onder Houtense ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Dit doen we samen in (online) sessies dit voorjaar. De gemeente werkt nauw samen met ondernemersplatform !mpact Houten op dit thema.  (zie !mpact Houten | Duurzaamheid & Verbinding (impacthouten.nl)).

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan een sessie, of heeft u een idee over duurzaamheid en/of de circulaire economie? Neem dan contact met ons op via duurzaam@houten.nl.