Vaststelling nieuw beleid zonnevelden wordt begin 2021

Op 19 mei 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan om nieuw beleid voor zonnevelden te ontwikkelen ter vervanging van het oude beleid. Dit nieuwe beleid wordt gebaseerd op het principe van schaarse vergunningen met een puntensysteem voor beoordelingen van initiatieven voor zonnevelden. Hiermee wordt beoogd meer te sturen op kwaliteit van de zonnevelden. De vaststelling van dit nieuwe beleid schuift naar begin 2021.  Dit betekent dat de vergunningsstop zal blijven gelden tot het nieuwe beleid is vastgesteld. 

De vaststelling schuift door omdat een goede inwonersparticipatie ook in deze Covid tijd cruciaal is voor het draagvlak. Het zonneveldenbeleid is een belangrijk onderdeel van de  de Regionale Energie Strategie. En de participatie daarvan start dit najaar.Dit biedt de mogelijkheid om  de inwonersparticipatie te combineren. Daarmee wordt het verhaal over de energietransitie naar duurzame energie duidelijker voor onze inwoners