Circulaire Economie: Food ‘n Mood

Deze week (6 t/m 11 februari) is het de Week van de Circulaire Economie! In een circulaire economie gaan we slimmer met onze grondstoffen om en wordt afval voorkomen. Ben je benieuwd hoe je dat precies doet? Een aantal Houtense ondernemers is op verschillende manieren met circulariteit bezig. Zij delen deze week hun ervaringen en tips om afval te verminderen en slimmer om te gaan met de spullen die we al hebben. Vandaag het verhaal van Food ‘n Mood.

Duurzame catering

Food ‘n Mood verzorgt catering en evenementen op maat en probeert dit zo circulair mogelijk te doen. Zo zorgen ze voor een apart inzameling van karton en papier, plastic, groen, glas en frituurvet. Wanneer je veel verschillende afvalstromen hebt, loont het om afval apart in te zamelen.

Ook proberen zij apparatuur zoveel mogelijk te laten maken. Maar wanneer vernieuwing echt nodig is, wordt het oude materiaal bij de kringloop aangeboden. Dit wordt ook zoveel mogelijk met de bedrijfskleding gedaan.

Daarnaast wekt Food ‘n Mood energie op met zonnepanelen waardoor het warmte-terugwinsysteem kan draaien. Deze meet de warmte en uitstoot, en gaat samen met de thermosstaten draaien als het nodig is.

Koffiedik inzamelen
!mpact Houten is gestart met het project 'collectief koffiedik' om afvalstromen te verminderen. Food 'n Mood doet mee aan dit project. Op de locatie in Houten zamelen zij koffiedik van zichzelf en andere Houtense bedrijven in. Wist je dat je van koffiedik notitieblokken, zeep en koffiekopjes kunt maken? Ook is het een goede basis voor het kweken van zwammen. 

Afval verminderen door repareren en doorgeven 

Hun gouden tip om afval te verminderen: repareer zoveel mogelijk en wanneer je spullen en apparaten toch gaat vernieuwen probeer de oude materialen aan te bieden bij de kringloop. Zo heeft iemand anders er nog veel plezier van!