Wormen ingezet voor natuurlijk bodemherstel in De Kiem van Houten

Vorige maand werd de woonwijk De Kiem van Houten opgeleverd. In het plantsoen aan de Kamgras, Borstelgras en tegenover Kuilgras 26-28 blijft veel water staan. Dat is het gevolg van de bouwwerkzaamheden. Om de grond te herstellen en het bodemleven te activeren, zet de gemeente een mix van twee soorten wormen uit op deze plantsoenen. Dit is een natuurlijke en duurzame manier om de grond te draineren en luchtiger te maken.

Drainage problemen

Hoveniers krijgen door opgebroken grond bij nieuwbouw vaak te maken met drainage problemen: water blijft staan en een verharde laag die de bodem verstoort. Het is een kostbare ingreep om de grond dan te herstellen met drainage buizen die schade aanrichten aan het aanwezige gewas en ook overtollig water afvoeren in droge periodes als water juist nodig is. In de natuur zorgen onder andere wormen voor een goed doorlatende bodem. Dankzij hun gegraven gangen komt water sneller in de toplaag van de bodem terecht. Gemeente Houten test deze natuurlijke vorm van bodemherstel op de plantsoenen aan de Kamgras, Borstelgras en tegenover Kuilgras 26-28.

Wormenmix: oplossing voor herstel biodiversiteit

Als proef zijn op de plantsoenen een mix van twee soorten wormen uitgezet. De eerste soort graaft verticale gangen tot 1,5 meter diep. Dit zorgt voor extra lucht en een betere afwatering van de bodem. De tweede soort leeft aan de oppervlakte en graaft gangen in de bovenste 40cm van de grond en verwerkt de strooisel laag van bladeren en takjes. Deze combinatie zorgt dat storende lagen doorbroken worden.

De wormenmix werd woensdagavond 8 mei uitgezet. Dit gebeurde ’s avonds, dan is het kouder en vochtiger en hebben de wormen meer tijd om de grond in te kruipen. Ook zijn er dan geen vogels actief die de wormen gelijk opeten.               

Wormen verspreiden via hun uitwerpselen organisch materiaal, bacteriën en schimmels door de bodem. Planten en bomen gebruiken de talloze gangen dan weer om makkelijk met hun wortels diep de bodem in te gaan. De verwachting is dat door deze natuurlijke en duurzame oplossing de grondstructuur in deze plantsoenen na ongeveer een jaar hersteld is.