Burgerberaad Energie 2040

In het najaar van 2023 gaan 150 inwoners in gesprek over hoe de gemeente energieneutraal kan worden. Zesduizend inwoners van 18 jaar en ouder hebben een uitnodiging gekregen om mee te denken en praten. De inwoners komen uit ’t Goy, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en Houten. Een deel van het beraad werkt samen met medewerkers van de gemeente de adviezen uit. De gemeenteraad bespreekt het voorstel.

Een flinke klus

Gemeente Houten wekt in 2025 ruim de helft van de gebruikte stroom duurzaam op. Voor warmte is Houten nog erg afhankelijk van aardgas. In 2040 wil de gemeente energieneutraal zijn. Alle stroom is dan in Houten gemaakt zonder dat er CO2 vrijkomt. Dan gebruiken we ook geen aardgas meer. Veel Houtenaren hebben al zonnepanelen of denken erover na. We isoleren huizen en er komen windmolens en zonnevelden bij. Toch is dat nog niet genoeg. In 17 jaar moeten we nog hele grote stappen zetten.

150 inwoners in gesprek

Een groep inwoners gaat in gesprek over hoe we Houten energieneutraal maken. Dit heet Burgerberaad Energie 2040. Het beraad bestaat uit 150 inwoners uit de gemeente Houten. Zesduizend inwoners zijn uitgenodigd. Zij zijn getrokken uiit alle inwoners van 18 jaar en ouder. Iedereen met een uitnodiging kan zich aanmelden.

Uit alle aanmeldingen is een nieuwe groep getrokken . Daarbij is gelet op leeftijd, gender, woonkern, opleiding en wonend in eigen of huurwoning. De groep is op deze punten gelijk aan de totale groep inwoners van de gemeente. Er zitten wat extra inwoners uit ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal in het beraad.

Routekaart Energie 2040

Het burgerberaad komt in september en oktober 2023 drie dagen bij elkaar. Via de website van de gemeente zijn de activiteiten van Burgerberaad Energie 2040 te volgen. Een deel van het beraad gaat de adviezen van het burgerberaad verder uitwerken. Dat doen ze samen met medewerkers van de gemeente. Zij maken een plan waarmee gemeente Houten energieneutraal wordt. Dit stappenplan heet Routekaart Energie 2040. Dat plan is rond de jaarwisseling klaar. Burgerberaad Energie 2040 bespreekt het plan en maakt het definitief.

Burgerberaad legt basis voor de toekomst

Routekaart Energie 2040 gaat via het College van B&W naar de gemeenteraad. Het plan komt in een rondetafelgesprek aan de orde. Daarna bespreekt de gemeenteraad de routekaart en stelt het vast. De gemeente gebruikt de routekaart om plannen uit te werken, zoals Energieplan 2040.

Meer informatie: Activiteiten van het Burgerberaad | Gemeente Houten

Uitnodiging ontvangen?

Heb je een uitnodiging voor Burgerberaad Energie 2040 gekregen? Meld je dan snel aan. Dat kan tot 8 juli 2023. Uit alle aanmelding loot een onderzoeksbureau de definitieve deelnemers. Alle mensen, die zich hebben opgegeven, krijgen 16 juli a.s. bericht.