Hier vind je de subsidies en leningen waarvan je gebruik kunt maken om je huis aan te passen:

Geldwijzer | Jouw Huis Slimmer

Op de energiesubsidiewijzer staan per energiebesparende maatregel de beschikbare subsidies en leningen.

De gemeente Houten heeft een proef met zogenoemde ‘groene leges’. Leges zijn de kosten die je betaalt aan de gemeente voor het aanvragen van een vergunning. Het komt erop neer dat je bij het aanvragen van bepaalde vergunningen de leges terugkrijgt.

Dat is als je:

  • zonnepanelen aan je gevel wilt vastmaken
  • de gevels en het dak van je woning bijvoorbeeld heel dik wilt isoleren om helemaal energieneutraal te worden. Dus alle energie die je nodig hebt, zelf opwekt.