Ecowijk Mandora

Ecowijk Mandora is een duurzame wijk in Houten met 36 prachtige, energiezuinige huizen en een gezamenlijk buurthuis. 
 

Kijk op:www.ecowijkmandora.nl 
Contact: ecowijkhouten@gmail.com