Welke initiatieven zijn er in Houten?

De gemeente Houten werkt daar graag aan mee. Er zijn al vele initiatieven van bewoners mogelijk gemaakt. De verfraaiing van uw straat of buurt zorgt niet alleen voor een mooiere buurt en meer contact met uw buren, maar het draagt ook bij aan een groen en duurzaam Houten.

Kijk voor meer informatie hierover op Bewonersinitiatieven openbare ruimte (houten.nl)