Groen buiten de Rondweg

Woon je buiten de Rondweg, midden in het groen, dan kun je op je erf en land veel dingen doen om het aantrekkelijker te maken voor dieren. Door bijvoorbeeld een poel, een drinkplas te graven. Een hoogstamboomgaardje aan te leggen. Rijen met knotwilgen te planten. Of door langs akkers en weilanden houtwallen te maken of een strook bloemen in te zaaien.

Je kunt hiervoor advies vragen en/of geld krijgen: