CIRCULARITIJD

In Houten willen we in 2040 voor 100% circulair zijn. Wat betekent circulariteit? Hoe gaan we dat bereiken? En wat doen we daar nu al aan? Dat lees je voortaan allemaal in deze rubriek.