Stap voor stap je huis energiezuiniger

We gaan in de toekomst allemaal aardgasvrij wonen. Dat betekent dat je je huis moet aanpassen. Veel inwoners gaan al aan de slag met energie besparen door de hoge energierekeningen. Wat zijn de plannen van de gemeente en wat kun je zelf al doen?

Houten-Noord

In Houten-Noord, specifiek het Oude Dorp en de Oorden, gaat de gemeente de komende tijd aan de slag met isolatie. Dat gebeurt samen met bewoners en lokale initiatieven.

Lees meer over de plannen in Houten-Noord

Houten-Zuid

In 2021-2022 heeft de gemeente verkend welke wijk het meest kansrijk is om als eerste aardgasvrij te worden. Uit deze verkenning kwam naar voren dat de wijk Polders het meest kansrijk is. Voordat het raadsvoorstel over de Polders aardgasvrij werd gemaakt, zijn we eerst met de wijkbewoners in gesprek gegaan. We wilden horen wat zij nodig hebben om hun woningen aardgasvrij te maken en welke vragen, zorgen en ideeën ze hebben. Deze informatie is als bijlage toegevoegd aan het raadsvoorstel over het aanwijzen van de ‘Polders pilotwijk op weg naar aardgasvrij’.

Op 9 november 2023 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om de wijk Polders aan te wijzen als pilotwijk op weg naar een aardgasvrije gemeente

De gemeente start na de zomer van 2024 met het wijkuitvoeringsplan ‘Het Polderplan’. Dit doen we samen met de inwoners van de Polders. Het maken van 'Het Polderplan' duurt ongeveer 2 jaar.

Voor meer informatie of vragen over het wijkuitvoeringsplan 'Het Polderplan': stuur een mail naar aardgasvrij@houten.nl.

Aanpak Houten-Zuid | Gemeente Houten

Wat kun je nu al doen?

Terwijl de gemeente bezig is met de verkenning, hoef je niet stil te zitten.

Je kunt de volgende stappen nemen:

 1. Stel je cv-ketel goed af. Vaak staan ketels op de meest onzuinige stand. Laat je radiatoren ‘waterzijdig inregelen’. Dan stroomt door alle radiatoren precies de hoeveelheid warm water die nodig is om die ruimte zo goed mogelijk te verwarmen. Het loont ook de moeite om de radiatoren regelmatig te ontluchten. Weet je niet hoe dit werkt? Het Energiehuis Houten helpt je graag op weg!
 2. Verbeter je isolatie. Dak, muren, vloer, ramen. In Houten zijn de meeste woningen jonger dan veertig jaar. Ze zijn dus vaak al best goed geïsoleerd. Toch is de isolatie van het dak, de vloer, muren of ramen in veel huizen nog te verbeteren en dat bespaart je veel gas! Heb je een woning uit de jaren zeventig in Houten Noord? Dan levert vloerisolatie vaak veel op. Weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Ook hiervoor kun je terecht bij het Energiehuis Houten.
 3. Controleer je ventilatie. Werkt je ventilatie niet goed, dan kost dat veel energie en het is slecht voor je gezondheid. Huizen die voor 1980 zijn gebouwd hebben vaak alleen natuurlijke ventilatie. Denk aan ramen en roosters.
 4. Ga elektrisch koken op een inductiekookplaat. De stroom die je daarvoor extra nodig hebt, kun je weer opwekken met zonnepanelen op je dak.
 5. Is je cv-ketel op? Kijk dan of je kunt overgaan op een andere manier van verwarmen, zoals​​​​​:

Net efficiënte installaties voor bestaande bouw

Mijn CV-ketel moet vervangen worden. Kan ik een elektrische kiezen? Of wat kan ik het beste aanschaffen?

Een elektrische CV-ketel verbruikt veel elektriciteit. Een warmtepomp maakt 3 tot 4 keer meer warmte met een kilowattuur elektriciteit dan een elektrische CV-ketel. Een beter alternatief is een hybride warmtepomp, omdat dit een forse besparing op uw energierekening oplevert. Op heel koude momenten slaat deze ketel aan, precies ook op de momenten dat er veel vraag is op het elektriciteitsnet. Daarmee draagt u dus ook uw steentje bij aan het beperken van deze vraag.

Kan mijn hybride warmtepomp ook slim aangestuurd worden en hoe?

Dit is sterk afhankelijk van het type. Als u een bijdrage wilt leveren aan het beperken van netcongestie, kunt u dat doen door uw hybride warmtepomp zo in te stellen dat deze bij temperaturen onder de 5 graden overschakelt op gas.

Krijg ik een vergoeding voor slim aansturen van de hybride warmtepomp?

Er is geen vergoeding voor het slim aansturen van uw warmtepomp.
 

Wie gaat mijn warmtepomp slim aansturen?

Er wordt door de installatiebranche onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in nieuwbouwwoningen de warmtepompen slim aan te sturen op instructie van de netbeheerder. We zetten deze maatregel vooral in om te borgen dat het tijdens koude momenten in het jaar geen piekvermogens vraagt in het stroomnet. Voor bestaande woningen is dit nog niet aan de orde.
Ik overweeg een thuisbatterij aan te schaffen, helpt dat de congestie te verminderen?

Een thuisbatterij is vooral een goed idee wanneer deze wordt ingezet om eigen opgewekte stroom ook zelf te gebruiken en pieken in het stroomverbruik te verminderen. Een thuisbatterij die commercieel wordt aangestuurd kan het probleem op het stroomnet zelfs verergeren.


Krijg ik een vergoeding als ik een thuisbatterij aanschaf?

Er is geen vergoeding voor een thuisbatterij. Wellicht ontstaat deze situatie in de toekomst wel. Daarvoor is het nodig dat netbeheerders en de partijen die de thuisbatterijen aansturen in staat zijn gebleken gezamenlijk afspraken te maken over de inzet van de batterijen.


Kan ik mijn woning nog gasloos maken met een warmtepomp? Ja dat kan. Wilt u een bijdrage leveren aan het verminderen van de netcongestie, dan is een hybride warmtepomp die op de koudere dagen volledig overschakelt naar gas voor de belasting van het elektriciteitsnet gunstiger.

Ik heb een WKK, het kost geld deze te laten staan als ik hem zelf niet meer gebruik. Met wie kan ik hier afspraken over maken?

Dit kan met TenneT. Meld u hiervoor aan via partnersinenergie.nl.

Een pomp waarbij je warmte gebruikt uit de lucht of de grond om je huis te verwarmen. Als je hiervoor kiest, moet je wel een goede isolatie hebben. En bovendien: radiatoren die een lage temperatuur kunnen hebben. Het is ook niet mogelijk om in elk huis zo’n pomp neer te zetten.

Dat noemen we een ‘hybride warmtepomp’. Op koude dagen helpt de cv-ketel mee het huis te verwarmen.

Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector op het dak en een voorraadvat voor warm water. De collector is vergelijkbaar met een zonnepaneel. Hij levert alleen geen elektriciteit, maar warmte. Die wordt opgeslagen in het voorraadvat en kan worden gebruikt voor warm tapwater (bijvoorbeeld douchen).

Ben je er nog niet uit wat je precies wilt of is nog onbekend wat jouw wijk gaat doen, dan kun je ook voor zo’n tussenoplossing kiezen.

Voor meer informatie over plannen van de gemeente en wat het betekent voor jouw wijk: kijk op www.houten.nl/aardgasvrij

Wat kan ik doen in mijn huis?

Meer weten over wat jij kunt doen in jouw huis? Bezoek het Energiehuis Houten of kijk op: 

 • Jouwhuisslimmer – website van Houten en de veertien andere Utrechtse gemeentes
 • Energierijkhouten – website van Houtenaren die je advies geven over het aanpassen van je huis
 • Mileucentraal – website van een landelijke, onafhankelijke organisatie, die voor een groot deel werkt met subsidie van de overheid
 • Energie besparen doe je nu – website van de Rijksoverheid. Doel van de site is: meer woningen energiezuinig en duurzaam maken 

Zelf rondkijken in een energiezuinig of zelfs energieneutraal huis?

 • De bewoners van ecowijk Mandora in Houten houden regelmatig rondleidingen. Je kunt je hiervoor opgeven via de site van Mandora.
 • Op de Nationale Duurzame Huizenroute staan diverse huizen in Houten waar je op bezoek mag.