Wat kan ik doen?

Zelf zonne-energie opwekken is vrij makkelijk en bespaart je veel geld. Je kunt dit doen door:

Zonnepanelen op je eigen dak te leggen

Meestal heb je hiervoor geen vergunning nodig. Plaats je zonnepanelen aan de muur, dan heb je wel een vergunning nodig. Je kunt dan de kosten voor het aanvragen van die vergunning terugkrijgen.

Je kunt een voordelige lening krijgen voor het kopen van zonnepanelen.

Ook kun je de btw of omzetbelasting terugvragen die je hebt betaald op de koop en het leggen van de zonnepanelen.  Dat doe je via de belastingdienst.

Kijk op de zonnekaart of jouw dak geschikt is voor panelen. Heb je een plat dak? Kijk dan altijd of het dak stevig genoeg is voor zonnepanelen.

Alleen in bepaalde gevallen kan de gemeente daar iets aan doen. Want de gemeente wil bomen in Houten zoveel mogelijk laten staan. Bomen helpen mee om de gevolgen van de stijging van de gemiddelde temperatuur te verminderen. Ze zetten CO2 uit de lucht om in zuurstof, zorgen voor afkoeling en nemen bij een flinke stortbui veel water op. Is een boom langs de weg al bijna dood, dan kan de gemeente natuurlijk altijd kijken of deze is te vervangen door een kleinere soort. Het kan ook zijn dat een boom veel te groot wordt of op een leiding/afvoer staat. Meer weten over een boom in jouw omgeving? Mail de gemeente

Zonnepanelen te kopen die niet op je eigen dak liggen

Dat kun je bijvoorbeeld doen als je een huis huurt, in een appartement woont of je dak ongeschikt is voor zonnepanelen. Ben je huurder bij Viveste? Informeer dan bij je verhuurder of het mogelijk is panelen op jouw dak te leggen.

Als je zonnepanelen koopt die niet op je eigen dak liggen, is het belangrijk dat je kijkt of de panelen liggen op een plek die niet te ver weg is. Dat kun je controleren aan de hand van je postcode. Alleen dan krijg je korting op de energiebelasting. 

In Houten is er Opgewekt Houten. Deze groep Houtenaren legt panelen op daken van sporthallen of andere gebouwen.  Speciaal voor huurders legt Viveste ook zonnepanelen op gemeenschappelijke daken. Dit project heet Delen Duurzame Energie Houten.

Zonnevelden

Verder is er steeds meer belangstelling voor zonnevelden. Dat zijn velden waarbij zonnepanelen in het weiland staan of op het water. De gemeente houdt goed in de gaten of plekken daarvoor geschikt zijn. Duidelijk is wel dat wij de energie die ze opwekken straks hard nodig hebben. Want de vraag naar elektriciteit neemt toe in de toekomst. Zeker als we straks bijvoorbeeld elektrisch koken en rijden.

Meer weten? Kijk op Zonnevelden Houten

Opslaan van zonne-energie

Zonne-energie wordt nu nog niet vaak opgeslagen. Bewaard, zeg maar, voor een ander moment. De techniek hiervoor bestaat al wel. Als de vraag naar elektriciteit groeit, zal het aantrekkelijker worden om energie op te slaan. Dat kan in accu’s, batterijen en straks mogelijk ook in waterstof.  

Op dit moment loont opslag (nog) niet echt. Want je mag de energie die je opwekt met zonnepanelen ‘salderen’. Met salderen bedoelen we: als je meer elektriciteit opwekt dan je nodig hebt, kun je voordelig elektriciteit terugleveren aan het net. Die kilowatturen trekt de energieleverancier op je jaarafrekening af van de elektriciteit die je hebt verbruikt. Dat noem je salderen. Het grote voordeel: alleen over je netto verbruik betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw. Netto verbruik is de stroom die je gebruikte min de stroom die je leverde.

Dit voordeeltje geldt in elk geval nog tot 1 januari 2023.

Wind

In Houten draaien al drie windmolens. Die leveren per jaar elektriciteit op voor drieduizend huishoudens. Daarnaast komen er mogelijk vier molens bij de Goyerbrug. Die zeven molens samen leveren voldoende elektriciteit op voor alle huishoudens in Houten. Dat wil zeggen voor de behoefte aan elektriciteit die er nu is. Maar in de toekomst is dat lang niet genoeg. Want we gaan steeds meer elektriciteit verbruiken. Vooral als we straks bijvoorbeeld zoveel mogelijk elektrisch koken en rijden.

Wat kan ik doen?

Je kunt zelf windenergie mogelijk maken of ondersteunen door:

  • mede-eigenaar te worden van een windmolen;
  • geld te lenen aan bedrijven die windmolens plaatsen;
  • voor een energiemaatschappij te kiezen die alleen groene stroom levert.