Wat kan ik doen?

Zelf zonne-energie opwekken bespaart je veel geld. Je kunt dit doen door:

1. Zonnepanelen op je eigen dak te leggen

Meestal heb je hiervoor geen vergunning nodig. Plaats je zonnepanelen aan de muur, dan heb je wel een vergunning nodig. Je kunt een voordelige lening krijgen voor het kopen van zonnepanelen.

In sommige gevallen kun je btw of omzetbelasting terugvragen die je hebt betaald op de koop en het leggen van de zonnepanelen.  Dat doe je via de belastingdienst: Eigenaren van zonnepanelen (belastingdienst.nl)

Kijk op de zonnekaart of jouw dak geschikt is voor panelen. Heb je een plat dak? Kijk dan altijd of het dak stevig genoeg is voor zonnepanelen.

Soms kan de gemeente daar iets aan doen. De gemeente wil bomen in Houten zoveel mogelijk laten staan. Bomen helpen mee om de gevolgen van de stijging van de temperatuur te verminderen. Ze zetten CO2 uit de lucht om in zuurstof. Ze geven koelte en nemen water op bij een flinke regenbui. Daarom is Houten zuinig op haar bomen.

Is een boom er slecht aan toe? Dan kan de gemeente natuurlijk kijken of ze die kan vervangen door een kleinere soort. Het kan ook zijn dat een boom veel te groot wordt of op een leiding/afvoer staat. Meer weten over een boom in jouw omgeving? Mail de gemeente

 

2. Zonnepanelen te kopen die niet op je eigen dak liggen

Dat kun je bijvoorbeeld doen als je een huis huurt, in een appartement woont of je dak ongeschikt is voor zonnepanelen. Ben je huurder bij Woonin?  Informeer dan bij je verhuurder of het mogelijk is panelen op jouw dak te leggen.

In Houten is er Opgewekt Houten. Deze groep Houtenaren legt panelen op daken van sporthallen of andere gebouwen.

Zonnevelden

Verder is er steeds meer belangstelling voor zonnevelden. Dat zijn velden waarbij zonnepanelen in het weiland staan of op het water. De gemeente houdt goed in de gaten of plekken daarvoor geschikt zijn. Duidelijk is wel dat wij de energie die ze opwekken straks hard nodig hebben. Want de vraag naar elektriciteit neemt toe in de toekomst. Zeker als we straks bijvoorbeeld elektrisch koken en rijden.

Meer weten? Kijk op Zonnevelden Houten

Opslaan van zonne-energie

Zonne-energie wordt nu nog niet vaak opgeslagen. Bewaard, zeg maar, voor een ander moment. De techniek hiervoor bestaat al wel. Als de vraag naar elektriciteit groeit, wordt het aantrekkelijker om energie op te slaan. Dat kan in accu’s, batterijen en ook in waterstof.

Op dit moment loont opslag (nog) niet echt. Want je mag de energie die je opwekt met zonnepanelen ‘salderen’. Salderen is een ingewikkeld woord voor aftrekken. Als je meer elektriciteit opwekt dan je op dat moment nodig hebt, leveren die stroom aan het net. Die stroom trekt de energieleverancier van je jaarafrekening af.

Dit voordeeltje geldt in elk geval nog tot 1 januari 2025.

Wind

In Houten draaien al drie windmolens. Die leveren per jaar elektriciteit op voor drieduizend huishoudens. Daarnaast komen er mogelijk vier molens bij de Goyerbrug. Die zeven molens samen leveren voldoende elektriciteit op voor alle huishoudens in Houten. Dat wil zeggen voor de behoefte aan elektriciteit die er nu is. Maar in de toekomst is dat lang niet genoeg. Want we gaan steeds meer elektriciteit verbruiken. Vooral als we straks bijvoorbeeld zoveel mogelijk elektrisch koken en rijden.

Wat kan ik doen?

Je kunt zelf windenergie mogelijk maken of ondersteunen door: